ROTTERDAM MEI 1940 BOMBARDEMENT

Dinsdag 14 mei 2019

Na de vertoning van een film over het bombardement geeft de journalist Aad Wagenaar een lezing over dat bombardement dat verteld is in zijn bekende boek “Rotterdam mei ‘40”.

Daarna wordt hij geïnterviewd door de journalist Dirk Mellema en heeft het publiek alle gelegenheid vragen te stellen aan Aad en met hem in gesprek te gaan.

De slag… De bommen… De brand… Dit is het ware verhaal over Rotterdam in de meidagen van 1940. Journalist Aad Wagenaar interviewde tientallen getuigen en betrokkenen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Ook las en herlas hij alle beschikbare boeken, documenten en rapporten. In de archieven ontdekte hij niet eerder gepubliceerde verslagen en stuitte hij op onbekende details.

In Rotterdam, mei ’40 krijgt de lezer de indruk dat hij, als in een film, op alle plaatsen waar iets in en om de stad gebeurt, aanwezig is. Hij leest hoe de Rotterdammers verbijsterd toekijken als de Duitsers de stad binnenvallen en hij voelt de angst van de vluchtende mensen. Hij voelt de verbetenheid van de mariniers die de bruggen verdedigen en hij leest over de oplopende spanning bij het verstrijken van het ultimatum van het bombardement…

Leeszaal Vreewijk Rotterdam mei 1940

ACH, ENGELAND (en Vreewijk?)

Zondag 19 mei 2019

Over het pas verschenen boek van Peter Brusse kan hij zelf uiteraard veel vertellen, maar ook over Vreewijk…..
Dirk Mellema gaat hem interviewen en ook het publiek heeft alle gelegenheid met Peter in gesprek te gaan.

Rare jongens, die Engelsen. De zee die ons scheidt is niet eens zo breed, maar tussen de zandstranden hier en de krijtrotsen aan de overkant bestaat een wereld van verschil. Hoewel? Nederland en Groot-Brittannië zijn al eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden, dan weer als vrienden, dan weer als vijanden.

Aan de vooravond van de Brexit maakt de legendarische oud-correspondent Peter Brusse de balans op. Want de Britten nemen dan wel afscheid van Europa, maar in het geval van Nederland is dat eigenlijk onmogelijk. Beide zeevarende naties delen een lange geschiedenis. Ze voerden oorlog met elkaar, probeerden elkaar te bekeren, leenden elkaars taal en imiteren elkaar nog altijd.

Al in de donkere middeleeuwen werd een Fries meisje koningin van Engeland. De Engelse monnik Bonifatius werd bij Dokkum vermoord. Erasmus schreef zijn meesterwerk in Londen, stadhouder Willem III veroverde Engeland en richtte de Bank of England op. In de Gouden Eeuw voeren we als rivalen over de wereldzeeën. Een Britse ingenieur legde de basis voor de Twentse textielindustrie, al tijdens de Boerenoorlog was er fake news en in de Tweede Wereldoorlog hielden de Britten stand en kwamen ons te hulp.

Leeszaal Vreewijk Ach Engeland
Leeszaal Vreewijk 14 en 19 mei