Stichting Leeszaal Vreewijk

De Leeszaal Vreewijk is een rechtspersoon in de vorm van een stichting.

Stichting Leeszaal Vreewijk
Groenezoom 275 B
3075 GE Rotterdam
Telefoon: 010-750 3531

Kamer van Koophandel: 65029704
RSIN: 855952994

Bankrekening: NL45 RABO 0315 6317 16 t.n.v. Stichting Leeszaal Vreewijk

ANBI Nr. 105074, d.d. 24 mei 2016

Bestuur

Vanaf 1 januari 2024

Adriaan Zijlmans

Adviseur bestuur

Öznur Taskin

Voorzitter / Penningmeester / Secretaris

Vacature Secretaris

Vacature Penningmeester

Vrijwilligers

De leeszaal werkt met zo’n 35 vrijwilligers en er is nauwelijks verloop. Er is zelfs een wachtlijst voor vrijwilligers. Het merendeel van de vrijwilligers is vrouw. Een aantal vrijwilligers heeft naast de reguliere werkzaamheden ook nog een neventaak, zoals het bijhouden van Facebook en Instagram, het inrichten van de etalage, het selecteren van kunstboeken, poëzie en boeken over Rotterdam enzovoort.

Beloningsbeleid

De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen (vrijwilligers) vergoeding voor hun werkzaamheden.
Gemaakte kosten t.b.v. de leeszaal worden vergoed.

Financiering

De huisvestingslasten (exploitatiekosten) moet de leeszaal zelf genereren. Dat gebeurt door verkoop van boeken, horeca activiteiten, huur verkoopkastjes, verhuur van de leeszaal, giften/donaties.

Op dit moment is de opbrengst nog onvoldoende om de exploitatiekosten uit de huidige opbrengst te financieren. Gelukkig worden we financieel gesteund door twee organisaties die garant staan voor een deel van de exploitatiekosten. We hebben nog een korte tijd om te zorgen dat we onafhankelijk kunnen gaan werken.

In de afgelopen tijd zijn we financieel ondersteund door een aantal fondsen en andere organisaties. Die organisaties vindt u terug in ons Vriendenpalet.

Die ontvangen gelden zijn vooral besteed aan logistieke zaken, zoals onder andere de inrichting van de leeszaal, de verbouwing van de keuken en het bouwen van een mindervalide toilet.

Voor de financiering van de programmering zijn wij hoopvol gestemd.

Wijkraad Vreewijk
Humanitas
Stichting Steunfonds Vreewijk
Sint Laurensfonds
Platvorm Vreewijk
Havensteder
DeltaPORT Donatiefonds
Rabobank