Stichting Leeszaal Vreewijk

De Leeszaal Vreewijk is een rechtspersoon in de vorm van een stichting.

Stichting Leeszaal Vreewijk
Groenezoom 275 B
3075 GE Rotterdam
Telefoon: 010-750 3531

Kamer van Koophandel: 65029704
RSIN: 855952994

Bankrekening: NL45 RABO 0315 6317 16 t.n.v. Stichting Leeszaal Vreewijk

ANBI Nr. 105074, d.d. 24 mei 2016

Bestuur

Pieter Termeer

Voorzitter

Adriaan Zijlmans

Penningmeester

Vacatures

Secretaris

Algemeen Adjunct

Algemeen Adjunct

Waarom zoveel vacatures?

Het bestuur heeft er voor gekozen om tijdens de transitie van de oude locatie naar de nieuwe locatie en van de oude leeszaal naar de nieuwe leeszaal eerst, samen met de vrijwilligers, te regelen dat alles goed wordt georganiseerd, zowel de organisatie maar ook de inrichting van de nieuwe leeszaal.

De planning is dat het huidige bestuur, Pieter en Adriaan, dit jaar aftreedt en dat er dan een nieuw bestuur is dat zich daadwerkelijk met de inhoud van de leeszaal kan gaan bezighouden. Alle sores van de verbouwing, inrichting en fondsen aanschrijven is dan achter de rug.

Vrijwilligers

De leeszaal werkt met zo’n 30 vrijwilligers en er is nauwelijks verloop. Er is zelfs een wachtlijst voor vrijwilligers. Het merendeel van de vrijwilligers is vrouw. Een aantal vrijwilligers heeft naast de reguliere werkzaamheden ook nog een neventaak, zoals het bijhouden van Facebook en Instagram, het inrichten van de etalage, het selecteren van kunstboeken, po√ęzie en boeken over Rotterdam enzovoort.

Beloningsbeleid

De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen (vrijwilligers) vergoeding voor hun werkzaamheden.
Gemaakte kosten t.b.v. de leeszaal worden vergoed.

Financiering

De huisvestingslasten (exploitatiekosten) moet de leeszaal zelf genereren. Dat gebeurt door verkoop van boeken, horeca activiteiten, huur verkoopkastjes, verhuur van de leeszaal, giften/donaties.

Op dit moment is de opbrengst nog onvoldoende om de exploitatiekosten uit de huidige opbrengst te financieren. Gelukkig worden we financieel gesteund door twee organisaties die garant staan voor een deel van de exploitatiekosten. We hebben nog een korte tijd om te zorgen dat we onafhankelijk kunnen gaan werken.

In de afgelopen tijd zijn we financieel ondersteund door een aantal fondsen en andere organisaties. Die organisaties vindt u terug in ons Vriendenpalet.

Die ontvangen gelden zijn vooral besteed aan logistieke zaken, zoals onder andere de inrichting van de leeszaal, de verbouwing van de keuken en het bouwen van een mindervalide toilet.

Voor de financiering van de programmering zijn wij hoopvol gestemd.

Wijkraad Vreewijk
Humanitas
Stichting Steunfonds Vreewijk
Sint Laurensfonds
Platvorm Vreewijk
Havensteder
DeltaPORT Donatiefonds
Rabobank