stichting - ANBI

Stichting Leeszaal Vreewijk

Groenezoom 275 B

3075 GE Rotterdam

Telefoon: 06-24652296

KvK-nummer: 65029704

RSIN: 855952994

Banknummer: NL45 RABO 03156317 16

Culturele ANBI per 07-01-2016Bestuur:

Pieter Termeer: Voorzitter

Folkert Bregonje: Secretaris

Rene de Jongh: 1e Penningmeester

Adriaan Zijlmans: 2e Penningmeester


Doelstelling

De leeszaal wil in de toekomst uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor wijkbewoners, waar zij onder het genot van een kopje koffie een krant of tijdschrift kunnen lezen. Daarnaast zullen er literaire activiteiten worden georganiseerd.


Financiering

De leeszaal is gevestigd in een winkelpand, waarvan woningcorporatie Havensteder de eigenaar is. Zij hebben ons dit pand voorlopig om/niet ter beschikking gesteld. Ter waarborging van de continuïteit van de leeszaal zullen wij op termijn wel tot afspraken met Havensteder moeten komen om het pand, tegen een hopelijk gereduceerd tarief, te huren .

Van de Gebiedscommissie Feijenoord hebben wij voor dit bewonersinitiatief een subsidie van €1700 ontvangen, van Kracht in Nederland een bijdrage van € 500,--.

Eigen inkomsten worden verworven door vrijwillige donaties van bezoekers en de verkoop van koffie en thee tijdens de openingsuren.

Tevens heeft de leeszaal een digitaal boekwinkeltje geopend. Hier worden o.a. de aan ons geschonken antiquarische, specialistische en minder voor de leeszaal geschikte boeken verkocht. Niet meer dan 1% van de ons aangeboden boeken zal hiervoor gebruikt worden.

Volgens de doelstelling van de stichting worden de inkomsten ingezet voor het openstellen van de leeszaal en het organiseren van literaire activiteiten.


Beleidsplan

Kernactiviteit van de Stichting Leeszaal Vreewijk is het vijf middagen in de week openstellen van de leeszaal. Bezoekers kunnen de door de leeszaal ingezamelde boeken gratis meenemen. Deze boeken kunnen zij vervolgens weer terugbrengen, zelf houden of weer doorgeven.

Om de continuïteit van de leeszaal te waarborgen zal, na het verkrijgen van de ANBI status, het verwerven van fondsen voor onze activiteiten en de financiering van de exploitatiekosten onze eerste prioriteit zijn.Het onderhouden van contacten en waar mogelijk en gewenst samenwerken met gelijkgestemde initiatieven in de wijk zal worden voortgezet.


Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De leeszaal wordt gerund door vrijwilligers.

Aantoonbaar gemaakte onkosten als telefoon, kopieerkosten en ten behoeve van de leeszaal gemaakte reiskosten kunnen worden vergoed.